Czech language  English language

Technical Seminars

Nepravidelně v pátek, 9:00-12:30. RDC (505/blok A4), FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6

Cyklus seminářů podrobně mapujících významné telekomunikační technologie současnosti: od architektury přes základní protokoly až po běžné aplikace. Účastníci se ve čtyrech seminářích seznámí s detailním popisem a vysvětlením základních principů i s příklady z praxe.

Kapacita je omezená, doporučujeme registraci na techseminar@rdc.cz

Principy GSM sítě
Ing. Martin Horák
Traningpoint, FEL ČVUT
Kdy: 28.3. 2008
Program:
- seznámení s principy fungovani GSM sítě
- struktura GSM sítě
- základní procedury

Přenos dat GPRS sítí
Ing. Martin Horák
Traningpoint, FEL ČVUT
Kdy: 18. 4. 2008
Program:
- základní principy GPRS;
- přenos dat v GPRS.

Service Aware Charging v GPRS sítích
Ing. Petr Vacek, PhD
Vodafone ČR
Kdy: 23.5. 2008
Program:
- způsoby účtování přenesených dat v GPRS sítích;
- Vodafone Live!;
- SMS gratis.

IMS – IP Multimedia Subsystem
Ing. Martin Horák
Trainingpoint, FEL ČVUT
Kdy: 30.5. 2008
Program:
- architektura IMS;
- základní funkce IMS.

Contact
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Dept of Telecommunications Engineering
Faculty of Electrical Engineering
Czech Technical University in Prague
Technická 2, 166 27 Prague 6
Czech Republic

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz