Czech language  English language

Past Events

Wednesday Talk Series

Wednesdays, 4.15–5.45pm
RDC lab 505/block A4, CTU FEE, Technicka 2, Prague 6

WTS brings insights into advances and trends in business and R&D in the area of modern communication networks. Every week, experts from both industrial and academic institutions in the Czech Republic and abroad share their vision and project experience about evolution of a particular domain of technology, focusing on the networks of tomorrow.


Technical Sponsorship: Joint CAS, COM and SP Chapter of IEEE Czechoslovakia Section.

Talks will be primarily in English.

talks program

Next Talk:

Security Attacks and Countermeasures for Smart Cards and RFIDs
Keith E. Mayes
Director, ISG Smart Card Centre, Royal Holloway University of London

When:  Wednesday May 27, 4.15pm
more information

RDC Technical Seminars

Nepravidelně v pátek, 9:00-12:30.
RDC (505/blok A4), FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6

Cyklus seminářu podrobně mapujících významné telekomunikační technologie současnosti: od architektury přes základní protokoly až po běžné aplikace. Účastníci se ve čtyrech seminářích seznámí s detailním popisem a vysvětlením základních principu i s příklady z praxe.

Kapacita je omezená, doporučujeme registraci na techseminar@rdc.cz

Příští seminář:

IMS – IP Multimedia Subsystem
Ing. Martin Horák
Trainingpoint, FEL ČVUT
Kdy: 30.5. 2008
Program:
- architektura IMS;
- základní funkce IMS.

Přehled seminářu

Contact
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Dept of Telecommunications Engineering
Faculty of Electrical Engineering
Czech Technical University in Prague
Technická 2, 166 27 Prague 6
Czech Republic

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz