Czech language  English language

Cloud Computing

Sponsors

IBM Ceská republika s.r.o.
Cisco Research
Cesnet

Tým

Lukáš Kencl (vedoucí projektu), Pavol Mulinka, Ondřej Tománek

Projekt se zabývá dvema základními výzvami cloud computingu: zabezpecení dat v cloudu a mírou zpoždení odezvy cloudu. S trendem cloud computingu spolecnosti stále více zvažují presun svých aplikací do infrastruktury cloudu s cílem snížit své provozní náklady. Trh cloudových služeb roste rychle, ale už ne tak rychle se vyvíjejí nabídky poskytovatelu služeb, které se casto liší nejen z hlediska úložné kapacity a propustnosti. Aspekty jako bezpecnost dat nebo výkonnostní záruky casto zustávají nejasné a mohou vyústit v nezanedbatelné dodatecné náklady ci zranitelnost rešení.

Ochrana dat v cloudu

V dnešní dobe jsou služby vzdáleného ukládání dat velmi populární. Problém zajištení bezpecnosti techto služeb tak vzrustá, a prestože existuje mnoho proprietárních rešení, zatím chybí všeobecne prijímané a cenove efektivní rešení, které by poskytovalo dostatecnou ochranu tectho údaju. Silné, sémanticky bezpecné šifrování na strane klienta poskytuje "dokonalou" bezpecnost, ale brání použití jakýchkoli úsporných technik a je tedy pro poskytovatele extrémne drahé. V této práci zkoumáme systémy, které umožňují urcité zpracování nebo kompresi dat, a zároveň poskytují jejich primerené zabezpecení. Tato cást projektu je ve spolupráci s IBM Research-Zurich.

Zpoždení odezvy cloudu

Nízká míra zpoždení v práci s daty je casto kritickým požadavkem na aplikace a také zásadním parametrem spokojenosti uživatele, ale duvody zpoždení a prostredky jeho kontroly ve scénári cloud computingu zustávají nedostatecne analyzovány a chápány. Tento výzkum má za cíl pojednat distribuovaný systém cloud computingu jako celek a analyzovat jeho jednotlivé prvky. Zužitkujeme teoretické koncepty z oblasti pocítacových sítí a aplikujeme je pri vytvárení modelu pro získávání optimalizované architektury cloudových sítí a protokolu.

Naším cílem je prístup založený na merení. Máme v úmyslu vytvorit platformu pro sledování zpoždení v cloudu. Centralizovaný monitor, sídlící v RDC, bude sbírat data a generovat statistiky. Distribuované sondy zachytí syrové informace o záteži a zpoždení a budou je zasílat do monitoru. Naší vizí je vytvorit na základe merených hodnot model zpoždení cloudu, který muže být následne optimalizován.

Publikace

Jan Stanek, Lukáš Kencl, Alessandro Sorniotti, Elli Androulaki
A Secure Data Deduplication Scheme for Cloud Storage
18th International Conference on Financial Cryptography and Data Security (FC)
March 3–7, 2014 | Rockley, Barbados
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Ondrej Tománek, Lukáš Kencl
CLAudit: Planetary-Scale Cloud Latency Auditing Platform
2nd IEEE International Conference on Cloud Networking (CloudNet)
November 11-13, 2013 | San Francisco, CA, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jirí Danihelka, Lukáš Kencl
Collaborative 3D Environments over Windows Azure
IEEE International Symposium on Mobile Cloud, Computing and Service Engineering
March 20-28, 2013 | San Francisco Bay, CA, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Zdenek Bumbálek, Jan Zelenka, Lukáš Kencl
Cloud-based Assistive Speech-Transcription Services
13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP)
July 11-13, 2012 | Linz, Austria
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jirí Danihelka, Lukáš Kencl
Interactive 3-D Services Over Windows Azure
Cloud Futures Workshop 2012
May 7–8, 2012 | Berkeley, CA, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Vojtech Uhlír, Ondrej Tománek, Lukáš Kencl
Latency–based Benchmarking of Cloud Service Providers
IEEE/ACM 9th International Conference on Utility and Cloud Computing
2016 | Tongji University – Shanghai, China
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Zdenek Kouba, Ondrej Tománek, Lukáš Kencl
Evaluation of Datacenter Network Topology Influence on Hadoop MapReduce Performance
Cloud Networking (Cloudnet), 2016 5th IEEE International Conference on
| Pisa, Italy
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Pavol Mulinka, Lukáš Kencl
Learning from Cloud latency measurements
IEEE ICC
Workshop on Cloud Computing Systems, Networks, and Applications (CCSNA)
2015 | London, UK
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Technické zprávy

Jose Lopez Civico
RDC-TR-13-1 - Measuring Latency in Windows Azure using a Collaborative 3D Environment
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Ondrej Tománek, Lukáš Kencl
RDC-TR-13-2 - CLAudit: Planetary-Scale Cloud Latency Auditing Platform
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Florence Guitard, Lukáš Kencl
RDC-TR-11-1 - Windows Azure and SIP
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Prezentace

Wireless Days 2013 Keynote - Mobile Cloud Issues

[ ABSTRACT ] | [ SLIDES ]

Latency-based benchmarking of Cloud Service Providers

[ ABSTRACT ] | [ SLIDES ]

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz