Czech language  English language

Lidé

Centrum tvoří společenství nadšených a pro věc zapálených lidí, z nichž každý dle svých možností přispívá k jeho budování a chodu.

Řízení centra zajišťuje řídicí výbor, ve kterém jsou zastoupeni reprezentanti jednotlivých zakládajících společností. Tito lidé společně s technickým ředitelem Centra určují základní trend jeho rozvoje a zajišťují komunikaci s dalšími partnery.

Pro úspěšný (nejen materiální) chod výzkumného centra byla vytvořena operační skupina, zajišťující dodávky a implementaci moderních technologií; podílí se rovněž na školení studentů, techniků a specialistů pracujících na rozvoji Centra, a v neposlední řadě má na starosti běžné administrativní záležitosti.

Tvůrčí jádro pak tvoří pracovníci zodpovědní za výběr výzkumných a vývojových směrů, kteří motivují členy Centra k práci na konkrétních výzkumných a vývojových projektech. Zároveň se starají o prezentaci výsledků práce uvnitř, tj. mezi členy Centra, i navenek, mezi potenciálními partnery či zájemci o spolupráci.  

Každá tvůrčí skupina pracující na výzkumném či aplikačním projektu Centra má k dispozici specialisty na určitý druh problematiky, se kterými spolupracuje. Specialisté jsou odborníci pocházejí nejen z ČVUT a partnerských firem, ale jsou vychovávání přímo z řad studentů aktivně v Centru pracujících – to je jedním z cílů Centra.

Při práci na konkrétním projektu je pak v každé skupině pracovník zodpovědný za koordinaci práce či vývoje; dílčí úkoly jsou rozděleny mezi jednotlivé členy skupiny. Celá skupina je pak v každodenním kontaktu s ostatními a tvoří potřebnou vývojově-aplikační základnu pro aktivity Centra.

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz