Czech language  English language

Publications & Reports - Document Abstract

Zdenek Bumbálek, Jan Zelenka, Ivan Kutil
eScribe: ONLINE PREPISOVACÍ CENTRUM
INSPO 2011
19.3.2011 | Praha

Komunikacní a hlasové technologie mají potenciál snížit komunikacní, vzdelávací a sociální bariéry osob s postižením sluchu. Cílem projektu eScribe je omezení techto bariér a pomocí zapojení moderních komunikacních technologií (mobilní a sociální síte, Internet, internetová telefonie, automatické rozpoznávání reci) prispet ke všeobecné dostupnosti prepisu mluvené reci.

[ FULL DOCUMENT ]

Contact
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Dept of Telecommunications Engineering
Faculty of Electrical Engineering
Czech Technical University in Prague
Technická 2, 166 27 Prague 6
Czech Republic

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz