Czech language  English language

WiMate

Sponsors

Nadace Vodafone Ceská republika

Tým

Maria Vicenta Castillo Ibañez (vedoucí projektu), Robert Bešák

Cílem projektu WiMATE (Wireless Mobile Applications TEstbed) je návrh testovací síte pro vývoj bezdrátových mobilních aplikací, se zvláštním zamerením na mobilitu úcastníku. Projekt je zameren na vytvorení síte založené na 3GPP LTE ci Mobile WiMAX, která pokryje areál CVUT. Dalším cílem je pripojení se k evropskému projektu OneLab, který umožní výzkumné aktivity v celosvetovém merítku. Vytvorená síť se bude skládat z desítek základnových stanic pracujících v pásmu 2.4–2.6GHz a vlastního CSN.

V porovnání s ostatními evropskými testovacími sítemi prinese projekt nové rešení díky využití nových síťových technologií a díky využití virtualizace koncového uživatelského zarízení (platformy Google Android, Apple iPhone OS a Windows Mobile) k poskytnutí nezávislosti a bezpecnosti jak pro výzkumné pracovníky, tak i pro bežné uživatele síte, kterými budou studenti mezi které budou distribuována mobilní zarízení.

Na projektu spolupracujeme se sdružením CESNET.

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz