Czech language  English language

Voice Services

Sponsors

Nadace Vodafone Ceská republika
IBM Ceská republika s.r.o.

Tým

Lukáš Kencl (vedoucí projektu), Jakub Doležal, Tomáš Hlušička, Petra Marešová

Projekt Voice2Web zkoumá hlasovou interakci mezi clovekem, pocítacem a webem. Soucástí výzkumu je vývoj hlasových aplikací s využitím nejnovejších standardu v oblasti telekomunikací (VoiceXML, CCXML). Mezi dosavadní úspechy patrí vývoj hlasových aplikací poskytující informace o aktuálním stavu pocasí v Evropských destinacích (viz níže), informace o institucích (CVUT a RDC) a další aplikace poskytující ruzné služby, napríklad Virtuální Mexická Restaurace.

Náš tým vytvoril webové vývojové prostredí pro jednoduchý vývoj hlasových aplikací. Prostredí je integrováno se systémem rozpoznávání a syntézy reci a umožňuje okamžité testování a použití hlasových aplikací. Vytvorené aplikace lze okamžite preložit do dalších jazyku díky integrovanému prekladaci. Cíle projektu smerují k vytvorení hlasového rozhraní nabízející služby nyní prístupné prevážne pomocí obrazového prostredí Internetu. Výzkumný projekt Voice2Web sdružuje tým rešitelu z FEL CVUT, MFF UK a UPC Barcelona spolupracující s naším hlavním partnerem IBM Research VTS Ceská Republika. Spolecne se zamerujeme na vytvorení Evropského centra pro národní jazyky, na kterém spolupracujeme s dalšími Evropskými akademickými institucemi.

Chcete si vyzkoušet vývoj hlasových aplikací? Více informací a odkazy.

Hlasové aplikace jsou dostupné z mobilu! Z jakékoliv mobilní síte vytocte: 773 583 355
Po dovolání budete požádáni o zadání císla hlasové aplikace, o kterou máte zájem a následne budete spojeni. Císla jednotlivých hlasových aplikací jsou dostupná ve VXMLIDE.

architektura V2W

Publikace

Jakub Doležal, Lukáš Kencl
Improving QoE of SIP-based automated voice interaction in mobile networks
8th International Conference on Network and Service Management (CNSM)
October 22-26, 2012 | Las Vegas, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jakub Doležal, Lukáš Kencl
A Unifying Architecture for Easy Development and Management of Voice-Driven Mobile Applications
7th International Conference on Network and Service Managament (CNSM)
24-28 October 2011 | Paris, France
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jan Rudinský, Tomáš Mikula, Lukáš Kencl, Jakub Doležal, Xavier Garcia
Voice2Web: Architecture for Managing Voice-Application Access to Web Resources
12th IFIP/IEEE International Conference on Management of Multimedia and Mobile Networks and Services (MMNS)
October 26-27, 2009 | Venice, Italy
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Technické zprávy

Jan Stanek
RDC-TR-09-2 - Voice2Web Security Testing
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Mária Vámošová
RDC-TR-09-4 - VoiceXML Translator
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Jan Stanek
RDC-TR-09-6 - Voice2Web security - Camnep integration
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Jan Stanek
RDC-TR-09-7 - Voice2Web security - Asterisk with TLS support
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Prezentace

Voice2Web @ IFIP/IEEE MMNS 2009
[ SLIDES ]

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz