Czech language  English language

Network Technology, Mobility and Security

Sponsors

Microsoft Research Cambridge
Cesnet
iptel.org
Vodafone Czech Republic a.s.
CTI-PRO s.r.o.

Tým

Lukáš Kencl (vedoucí projektu), Eduardo Baena Martinez, Michal Ficek, Tomáš Pop, Jan Staněk, Petr Vláčil

Ochrana pred útoky v oblasti IP telefonie

Oblast IP telefonie za posledních patnáct let prošla znacným vývojem a dosáhla rozšírení v komercní sfére. V souvislosti s využitím IP síte je tato služba vystavena útokum typickým pro IP infrastrukturu a specifickým bezpecnostním rizikum. Hlavním cílem rozvojového projektu je výzkum, návrh a experimentální proverení mechanismu pro detekci a ochranu pred útoky v oblasti IP telefonie a hlasových služeb. Naším cílem je zamerit se na systémy pro ochranu pred útoky. V oblasti hlasových aplikací je cílem pruzkum bezpecnostních rizik spojených s návrhem hlasových aplikací a služeb využívající mechanismy IP telefonie.

Tento projekt je podporován Grantem c. 315R1/2009 Fondu rozvoje Cesnet z.s.p.o. Další informace na adela.feld.cvut.cz/prj315r1/.

SS7Tracker

Projekt SS7Tracker vznikl jako projekt vývoje aktivní monitorovací platformy na strane síte za úcelem zlepšení roamingového provozu v síti GSM. Modulární architektura klient-server využívá SS7 signalizace pro zjištování asociované buňky úcastníka v reálném case. To slouží ke statistické analýze výkonu a pokrytí GSM síte. Rozširitelnost a modularita platformy inspiruje navazující projekty z oblastí Location Based Services, marketingu založeném na geografické poloze príjemcu reklamy, a rady dalších. Také vzrustající zájem o casové a prostorové informace pohybu úcastníku pro urbanistické a sociologické úcely motivuje další vývoj této platformy.

Mobile Location Protocol Library

Úkolem projektu je vyvinout C++ knihovnu poskytující funkce protokolu MLP (Mobile Location Protocol). Tato knihovna poskytne standardizované rozhraní pro získávání polohy mobilních telefonu z mobilní síte. MLP jenavržen k prenosu pres IP síte, dotazy na polohu tak mohou požadovat i externí subjekty, které nesjou soucástí mobilní síte.

Více informací o tomto projektu najdete na stránce http://libmlp-cpp.sourceforge.net.

Odkaz Nikoly Tesly - Bezdrátový pomník

Tento projekt vznikl na základe požadavku mestské cásti Prahy 6 na vytvorení "aktivního" pomníku pro Nikolu Teslu. V prípade tohoto požadavku došlo ke spojení touhy samotného Nikoly Tesly po bezdrátové komunikaci a dematerializaci, která prolínájí veškeré jeho dílo a jsou reflektovány takovýmto druhem památníku. Hlavním požadavkem na realizaci takového pomníku je zasílání informacních krátkých textových zpráv návštevníkum pohybujících se v blízkém okolí samotné fyzické realizace pomníku. Hlavním úkolem projektu realizovaného v rámci výzkumného a vývojového centra je overení této jedinecné myšlenky na realizaci. Hlavním výstupem projektu je dokument shrnující jednotlivé možnosti realizace a jejich realizovatelnosti.

Publikace

Jan Stanek, Lukáš Kencl, Jirí Kuthan
Analyzing Anomalies in Anonymized SIP Traffic
IFIP Networking
June 2-4, 2014 | Trondheim, Norway
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jan Stanek, Lukáš Kencl, Alessandro Sorniotti, Elli Androulaki
A Secure Data Deduplication Scheme for Cloud Storage
18th International Conference on Financial Cryptography and Data Security (FC)
March 3–7, 2014 | Rockley, Barbados
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Michal Ficek, Tomáš Pop, Lukáš Kencl
Active Tracking in Mobile Networks: An in-Depth View
Computer Networks, Vol 57, Issue 9
June 19, 2013 |
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Eduardo Baena Martinez, Michal Ficek, Lukáš Kencl
Mobility Data Anonymization by Obfuscating the Cellular Network Topology Graph
IEEE International Conference on Communications (ICC)
Communication and Information Systems Security Symposium
June 9-13, 2013 | Budapest, Hungary
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jan Stanek, Lukáš Kencl, Jirí Kuthan
Characteristics of Real Open SIP-Server Traffic
14th Passive and Active Measurement conference
March 18-19, 2013 | Hong Kong
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]Jakub Doležal, Lukáš Kencl
Improving QoE of SIP-based automated voice interaction in mobile networks
8th International Conference on Network and Service Management (CNSM)
October 22-26, 2012 | Las Vegas, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]Michal Ficek, Lukáš Kencl
Inter-Call Mobility Model: A Spatio-temporal Refinement of Call Data Records Using a Gaussian Mixtur
IEEE Infocom 2012
March 25-30, 2012 | Orlando, Florida, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]Katerina Dufková, Miroslav Miroslav Popovic, Ramin Khalili, Jean-Yves Le Boudec, Milan Bjelica, Lukáš Kencl
Energy Consumption Comparison of Macro-Micro and Public Femto Deployment in a Plausible LTE Network
2nd International Conference on Energy-Efficient Computing and Networking (e-Energy)
May 31 - June 1, 2011 | New York, NY, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]Michal Ficek, Tomáš Pop, Petr Vlácil, Katerina Dufková, Lukáš Kencl, Martin Tomek
Performance Study of Active Tracking in a Cellular Network Using a Modular Signaling Platform
The 8th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications and Services (ACM Mobisys)
June 15-18th, 2010 | San Francisco, CA, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Katerina Dufková, Milan Bjelica, Byongkwon Moon, Lukáš Kencl, Jean-Yves Le Boudec
Energy Savings for Cellular Network with Evaluation of Impact on Data Traffic Performance
16th European Wireless Conference
April 12-15, 2010 | Lucca, Italy
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]Katerina Dufková, Jean-Yves Le Boudec, Lukáš Kencl, Milan Bjelica
Predicting User-Cell Association in Cellular Networks from Tracked Data
The 11th International Conference on Ubiquitous Computing (UBICOMP)
The 2nd ACM International Workshop on Mobile Entity Localization and Tracking in GPS-less Environments (MELT)
September 30, 2009 | Orlando, FL, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Petr Vlácil, Robert Bešťák
Implementing Mobile Location Protocol
32nd International Conference Telecommunications and Signal Processing (TSP)
August 26-27, 2009 | Dunakiliti, Hungary
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jaroslav Vrána, Petr Vlácil, Robert Bešťák
Enhancement of Managed Roaming Procedure in GSM
5th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC)
June 21-24, 2009 | Leipzig, Germany
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Technické zprávy

Chhaya Chao
RDC-TR-13-3 - Evaluation of Information-Concealing Performance in Email Filtering
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Julien Mamelli
RDC-TR-13-4 - Evaluation of Compressibility of the Output of the Information-Concealing Algorithm
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Florence Guitard, Lukáš Kencl
RDC-TR-11-1 - Windows Azure and SIP
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Jan Stanek
RDC-TR-09-2 - Voice2Web Security Testing
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Jan Stanek
RDC-TR-09-6 - Voice2Web security - Camnep integration
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Jan Stanek
RDC-TR-09-7 - Voice2Web security - Asterisk with TLS support
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz