Czech language  English language

3D Mobile Internet

Sponsors

Cisco Research
Group R&D Vodafone
Nadace Vodafone Ceská republika

Tým

Lukáš Kencl (vedoucí projektu), Jiří Danihelka, Roman Hák, Tomáš Mikula, Mária Vámošová

Projekt se skládá z rozlicných témat z mobilní pocítacové grafiky a virtuální reality.
Našim cílem je vytvorit technologie pro uživatelsky prívetivé 3D svety na Internetu, které pujdou prohlížet na všech zarízeních.
V soucasné dobe vytváríme mluvící hlavu na mobilním telefonu. Pomocí syntézy a rozpoznání hlasu bude hlava schopná vést prirozený dialog s uživatelem.
Naše virtuální svety a další informace: http://internet3d.rdc.cz

Publikace

Jirí Danihelka, Lukáš Kencl
Collaborative 3D Environments over Windows Azure
IEEE International Symposium on Mobile Cloud, Computing and Service Engineering
March 20-28, 2013 | San Francisco Bay, CA, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jirí Danihelka, Lukáš Kencl
Interactive 3-D Services Over Windows Azure
Cloud Futures Workshop 2012
May 7–8, 2012 | Berkeley, CA, USA
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Jirí Danihelka, Roman Hák, Lukáš Kencl, Jirí Žára
3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones
International Journal of MobileHCI (IJMHCI), Volume 3, Issue 2
June 2011 | pages 50-64
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]Jirí Danihelka, Lukáš Kencl, Jirí Žára
Reduction of Animated Models for Embedded Devices
18th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
February 1-4, 2010 | Pilsen, Czech Republic
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Technické zprávy

Jose Lopez Civico
RDC-TR-13-1 - Measuring Latency in Windows Azure using a Collaborative 3D Environment
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Jakub Marek
RDC-TR-10-1 - Existing Multimodal Browsers
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Beata Turoňová
RDC-TR-09-8 - 3D Web Technologies And Their Usability for The Project 3D Mobile Internet
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]

Prezentace

Wireless Days 2013 Keynote - Mobile Cloud Issues

[ ABSTRACT ] | [ SLIDES ]

3D Mobile Internet

[ ABSTRACT ] | [ SLIDES ]

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz