Czech language  English language

Aktuálně

31.12. 2016

!!! RDC projekt pozastaven !!!Projekt byl pozastaven v dusledku zvýšení povinností výzkumných pracovníku v nove zakládaném R&D stredisku Electroluxu v Praze.

25.03. 2013

Clánek o aktivním sledování v mobilní síte prijat do prestižního casopisu Computer Networks!

Clánek Michala Ficka, Tomáše Popa a Lukáše Kencla nazvaný Active tracking in mobile networks: An in-depth view byl prijat k publikaci v prestižním casopise Computer Networks. Computer Networks má Impakt Faktor 1.231, jeden z nejvyšších v oboru komunikacních sítí. Je to první výsledek nekolikaletého výzkumu RDC dotažený do této podoby. Blahoprejeme a dekujeme Vodafone Czech Republic a.s., Nadaci Vodafone Ceská republika, Microsoft Research a Univerzite Karlove za laskavou podporu této práce!

28.02. 2013

Jan Stanek získal IBM PhD Fellowship!

Doktorand Jan Stanek získal pro školní rok 2013-14 prestižní stipendium IBM Ph.D. Fellowship Award. Stipendium navazuje na Janovu úspešnou stáž v IBM-Research Zurich v loňském roce v rámci programu Great Minds. Je to skvelé ocenení Janovy práce i kvalit naší laboratore. Gratulujeme a velice dekujeme kolegum z IBM za podporu!

31.01. 2013

Úspešný zacátek roku 2013

Zacátek roku prinesl RDC úspechy po celém svete, se tremi clánky prijatými do hlavního programu prestižních konferencí: PAM v Hong Kongu, IEEE Mobile Cloud v San Francisku and IEEE ICC v Budapešti. Gratulace Janovi, Jirkovi, Eduardovi, Michalovi a Lukášovi a velké podekování patrí firmám Tekelec a Microsoft za podporu techto prací!

01.06. 2011

Ocenení BEST PAPER na e-Energy 2011!

Clánek "Energy Consumption Comparison Between Macro-Micro and Public Femto Deployment in a Plausible LTE Network" od autoru Katerina Dufková, Miroslav Popovic, Ramin Khalili, Jean-Yves Le Boudec, Milan Bjelica a Lukáš Kencl získal na mezinárodní konferenci IFIP e-Energy 2011 (2nd International Conference on Energy-efficient Computing and Networking) ocenení BEST PAPER AWARD (nejlepší príspevek)! Blahoprejeme zejména Katce k ocenení na prestižní mezinárodním konferenci, které je výsledkem i její úspešné stáže na EPFL v Lausanne ve Švýcarsku.

07.09. 2010

Clánek o 3D Mobile Talking Head získal ocenení BEST PAPER AWARD na Workshopu SiMPE 2010 !!!

Clánek nazvaný "3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones" od autoru Jirí Danihelka, Roman Hák, Lukáš Kencl a Jirí Žára získal na workshopu SiMPE (5th Workshop on Speech in Mobile and Pervasive Environments) pri konferenci ACM MobileHCI 2010 v zárí 2010 v Lisabonu v Portugalsku ocenení BEST PAPER AWARD (nejlepší príspevek). Blahoprejeme k výbornému výsledku na souteživém mezinárodním workshopu a skvelému úspech projektu 3D Mobile Internet. Laskavé podekování smeruje také k Nadaci Vodafone Ceská republika za trvalou podporu projektu.

25.01. 2010

Tisková konference eScribe

V pátek 22. ledna 2010 probehla v RDC tisková konference k uzavrení první etapy projektu eScribe. Dostavili se jak zástupci médií, tak organizací hendikepovaných i Nadace Vodafone. Konference mela znacný úspech, v jejím prubehu probehlo bezchybne demo prenosu hlasu i vzdáleného prepisu v reálném case v prohlížeci na rade mobilních zarízení. V médiích se objevily mj. následující clánky: CTK: Prepis reci pro neslyšící bude možný i na dálku a aktualne.cz: Neslyší, co se jim ríká. Ale technika jim pomuže. Podekování patrí projektovému týmu ve složení Z. Bumbálek, J. Zelenka a T. Pop a také Nadaci Vodafone Ceská republika za trvalou podporu projektu.

01.12. 2009

Vyhodnocení souteže o nejlepší návrh nového projektu pro handicapované

1. místo
Jan Sova
Získávání znalostí z her pro sociálne znevýhodnené

2. místo
Ondrej Bruna
Rízení chuze paraplegiku

3. místo
Katerina Dufková
Život = pohyb

4. - 6. místo
Pavel Cvetler Naviterier
Marek Neruda Recové oci pro nevidomé
Gariela Šlimárová Metodiky využití GPS v prostorové orientaci zrakove postižených

Soutežící umístení na 1. a 2. míste získají v rámci stipendia možnost návrhy dále propracovat.

30.10. 2009

Clánek o Voice2Web získal ocenení BEST PAPER AWARD na konferenci IFIP/IEEE MMNS 2009 !!!

Clánek nazvaný "Voice2Web: Architecture for Managing Voice-Application Access to Web Resources" od autoru Jan Rudinský, Tomáš Mikula, Lukáš Kencl, Jakub Doležal a Xavier Garcia získal na konferenci IFIP/IEEE MMNS (12th IFIP/IEEE International Conference on Management of Multimedia and Mobile Networks and Services) v ríjnu 2009 v Benátkách v Itálii ocenení BEST PAPER AWARD (nejlepší príspevek). Je to výborný výsledek na respektované mezinárodní konferenci a skvelý úspech projektu Voice2Web. Blahoprejeme! Laskavé podekování smeruje také k IBM Ceská republika, R&D Voice Technologies and Systems a Nadaci Vodafone Ceská republika za trvalou podporu projektu.

15.07. 2009

Clánek o predpovídání polohy úcastníku mobilní síte prijat na Workshop MELT 2009!

Clánek Kateriny Dufkové, Jean-Yves Le Boudeca, Lukáše Kencla a Milana Bjelici pod názvem Predicting User-Cell Association in Cellular Networks from Tracked Data byl prijat na workshop The Second International Workshop on Mobile Entity Localization and Tracking in GPS-less Environments (MELT 2009) pri konferenci 11th ACM International Conference on Ubiquitous Computing (UBICOMP 2009), která se koná 30. zárí-3. ríjna 2009 v Orlandu, FL, USA. Je to významný úspech z nekolika duvodu: naše opakující se prítomnost na workshopu MELT, naše první spolupráce s EPFL, ŠVýcarsko a Univerzitou v Belehrade, a také jde o náš první výzkumný výsledek smerem k energeticky nenárocným sítím. Blahoprejeme a dekujeme Vodafone Czech Republic a.s. za laskavou podporu tohoto projektu.

10.07. 2009

Ocenení výjimecného prínosu pro RDC za 2. ctvrtletí 2009

Tým (20000 Kc):

Projekt Voice2Web (Jan Rudinský, Tomáš Mikula, Jan Stanek, Jakub Doležal)
Za vynikající prípravu a implementaci ukázek na konferenci FET Science beyond Fiction 2009; a za prijetí clánku (full paper) o výsledcích projektu na konferenci IFIP/IEEE MMNS.

Jednotlivci (mesícní stipendium navíc):

Roman Hák
Za mimorádné prispení k príprave a implementaci ukázky "3D Mobile Internet" na konferenci FET Science beyond Fiction 2009.

29.06. 2009

Clánek o Voice2Web prijat na IFIP/IEEE MMNS 2009!

Clánek Jana Rudinského, Tomáše Mikuly, Lukáše Kencla, Jakuba Doležala a Xaviera Garcii pod názvem Voice2Web: Architecture for Managing Voice-Application Access to Web Resources byl prijat na konferenci 12th IFIP/IEEE International Conference on Management of Multimedia and Mobile Networks and Services (IFIP/IEEE MMNS), která se koná 26.-27. ríjna 2009 v Benátkách v Itálii. Je to první "full paper" RDC na respektované mezinárodní konferenci a je tak významným milníkem pro laborator a velkým úspechem týmu Voice2Web. Blahoprejeme! Dále uprímne dekujeme IBM Ceská Republika a týmu R&D Voice Technologies and Systems za skvelou spolupráci a laskavou podporu tohoto projektu.

26.03. 2009

Clánek na ACM IWCMC 2009 prijat!

Clánek Jaroslava Vrány, Petra Vlácila a Roberta Bešťáka nazvaný Enhancement of Managed Roaming Procedure in GSM byl prijat na konferenci The 5th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (ACM IWCMC), která se koná 21.-24. cervna 2009 v Lipsku v Nemecku. Je to další skvelý úspech týmu Location Tracking a další príklad úspešné spolupráce s Vodafone Ceská Republika, jemuž náleží podekování za podporu této práce. Blahoprejeme!

15.10. 2008

Ocenení vyjimecných prínosu za 3. ctvrtletí

Jednomesícní speciální stipendium bylo udeleno:

Roman Hák
Za mimorádný pokrok v návrhu a implementaci interakce virtuálního mobilního 3D operátora s IBM WegSphere Voice Server platformou.

Tomáš Pop
Za výjimecné prínosy, dokumentacy a pokrok v funkcní replice SS7Box.

Petr Vlácil
Za výjimecné prispení k projektu Voice2Web, zprovoznením pripojení do živé mobilní síte a LBS dukaz pojetí rychlím testem návrhu modelu.

Michal Ficek
Za mimorádnou reprezentaci RDC na konferenci ACM MOBICOM a za nepretžité smerování ke zlepšení všech cinností RDC.

15.07. 2008

Ocenení vyjimecných prínosu za 2. ctvrtletí

Jednomesícní speciální stipendium bylo udeleno:

Katerine Dufkové
Za mimorádné prispení a vedení prípravy úspešného sborníku z ACM MELT workshopu.

Tomáši Mikulovi
Za mimorádné prispení k Open VoiceXML IDE pro prostredí IBM WebSphere Voice Server.

Michalu Fickovi
Za vynikající vedení a organizaci projektu SS7Tracker, jmenovite v podobe predstavení partneru a jednání s nimi, rízení lidí, publikacní prispení a zajištení vcasného dodání výsledku.

Janu Rudinskému
Za vynikající strategické vedení a organizaci projektu Automated Call Centers, jmenovite v podobe predstavení partneru, rízení lidí, strategické vedení a zajištení vcasného dodání výsledku.

23.06. 2008

MELT 2008: clánek na workshop prijat!

Náš clánekActive GSM Cell-ID Tracking: "Where Did You Disappear?" je prijat na workshop The First ACM International Workshop on Mobile Entity Localization and Tracking in GPS-less Environments (MELT), který se koná 19 zárí 2008 v San Francisku, Californii, USA. Tento workshop je duležitou príležitostí predstavit naši práci na prední kofrerenci (Mobile Applications conference ACM Mobicom) a je také skvelým úspechem týmu Location Tracking . Gratulujeme!

15.04. 2008

Ocenení výjimecných prínosu za 1. ctvrtletí

Jednomesícní speciální stipendium bylo udeleno:

Projektu Automated Call Centers (Jan Rudinský, Ardian Ulvan, Xavi Garcia)
Za vynikající odborné schopnosti a prípravu a také za predání znalostí na spolecném IBM-RDC Voice Technologies workshopu pro zástupce norských univerzit a firem.

Xavimu Garciovi
Za mimorádné samostatné prispení k projektu Automated Call Centers, jmenovite za dokoncení první dynamické hlasem aktivované síťové aplikace (Live Clock).

Martinu Horákovi
Za mimorádné prispení k prezentaci RDC iniciováním pravidelné Talk Series a vedením RDC Technical Seminars.

Michalu Fickovi
Za mimorádné prispení k projektu SS7Tracker, jmenovite v podobe celkového vedení projektu, dokumentace, vizualizace v mapovém softwaru a demonstraci live tracking pro Vodafone.

Jirímu Danihelkovi
Za vynikající strategické vedení a organizaci mnoha ruzných RDC projektu (3DInternet, SS7Tracker, LU Checker, BlueGame) smerem k vcasnému dodání hmatatelných výsledku.

02.04. 2008

RDC mapuje nejnovejší trendy v komunikacních technologiích

Rozhovor s reditelem RDC o nové sérii prednášek a semináru a o nové strategii RDC.
Více

26.03. 2008

Wednesday Talk Series v RDC zacala

Ve stredu 26. brezna 2008 probehla ve Výzkumném a vývojovém centru na Fakulte elektrotechnické první ze série prednášek Wednesday Talk Series.

Více zde

Prohlídnete si fotky

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz