Czech language  English language

e-Scribe

Sponsors

Nadace Vodafone Ceská republika

Tým

Lukáš Kencl (vedoucí projektu), Jan Zelenka

Projekt je zameren na odbourávání komunikacních barier neslyšících a je prímým navázáním na již podporený projekt "Simultánní prepis mluvené reci" (rychlopísari prepisují prednášku / konferenci do textu, který je promítán na plátno, popr. monitor neslyšících) a je veden ve spolupráci s Ceskou unií neslyšících (CUN). Cílem je vytvorit široce dostupné online prepisovací centrum, címž se zlevní a zefektivní práce rychlopísaru. Ideou projektu je postupne nahradit rychlopísare automatem na rozpoznávání reci, což bude náplní následného pokracování. V rámci tohoto projektu se budou porovnávat výsledky písaru s možnostmi soucasných rozpoznávacu reci. Výstupem bude online prepisovací centrum a odborná studie nárocnosti prizpusobení soucasných rozpoznávacu reci potrebám neslyšících.

Projekt e-Scribe je laskave podporován Nadací Vodafone Ceská republika.

Publikace

Zdenek Bumbálek, Jan Zelenka, Lukáš Kencl
Cloud-based Assistive Speech-Transcription Services
13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP)
July 11-13, 2012 | Linz, Austria
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Zdenek Bumbálek, Jan Zelenka, Ivan Kutil
eScribe: ONLINE PREPISOVACÍ CENTRUM
INSPO 2011
19.3.2011 | Praha
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Zdenek Bumbálek, Jan Zelenka, Lukáš Kencl
e-Scribe: Ubiquitous Real-Time Speech Transcription for the Hearing-Impaired
12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP)
July 14-16, 2010 | Vienna, Austria
[ ABSTRACT ]   [ FULL DOCUMENT ]


Prezentace

e-Scribe Project Overview
[ SLIDES ]

Kontakt
R&D Centre (RDC) for Mobile Applications
Katedra telekomunikacní techniky
Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika

Tel.: (+420) 224 355 991
Fax.: (+420) 233 335 999
E-mail: info@rdc.cz